Bredde i avlsbasen:

Som rasekattoppdretter er det viktig å være bevisst på at man avler med en begrenset gruppe katter(med en begrenset gruppe gener) og at det er en risiko for at arvelige sykdommer dukker opp når disse genene blandes igjen og igjen. Vi har tro på å holde innavl så lav som mulig, og ønsker å benytte katter i avl som er minst mulig beslektet med hverandre. Når vi velger avlskatter er det først og fremst basert på at katten skal være frisk og fri for sykdom, og det er en fordel at linjene er testet for kjente sykdommer over flere generasjoner. 
I tillegg ønsker vi lav andel av kloner og top 5.


 For å forklare litt nærmere er det nødvendig å komme inn på noen begreper som omhandler rasen fra den tiden da Maine Coon-avl for alvor kom på banen: 

Top 5: 
Det er 5 katter fra slutten av 60-tallet som i hovedsak la grunnlaget for dagens Maine Coon`er. Disse er: 
1. Andy Katt of Heidi Ho(ca 20 % av genbasen) 
2. Bridget Katt of Heidi Ho(ca 20 % av genbasen) 
3. Dauphin de France of Tati-tan(ca 15 % av genbasen) 
4. Tatiana of Tati-tan(ca 8 % av genbasen)
5. Whittermore Smokie Joe(ca 7 % av genbasen) 

Dersom du ser bakover i stamtavlen til en Maine Coon vil du ganske sikkert finne igjen disse kattene. Hvis  du søker opp en katt i gendatabasen PawPeds får man opp Top 5-prosenten i en katts stamtavle, det vil si den prosentvise andelen gener katten har fra  Top 5-kattene. 

Det vanligste er at denne ligger rundt 70 % på top 5, 50-55% på top 3 og 25-40% på top 2. 

Kloner: 
I skiftet mellom 70- og 80-tallet ble to katter ved navn Heidi Ho Sonkey Bill og Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho parret. Disse kattene fikk til sammen flere kattungekull.  Avkom etter disse to var veldig like, nesten som kloner(derav navnet), og gjorde det godt på utstilling.  Svært mange ønsket å bruke disse og deres avkom i avl. Resultatet i dag er at de fleste Maine Coon`er har mellom 30-35 % kloner i sine stamtavler.

Foundation: 
Kanskje har du hørt uttrykket Foundation-katt? Maine Coon-rasen er fortsatt åpen for å ta inn helt nye katter som kan registreres som Maine Coon. Dette skjer i den nord-østre delen av USA og kattene må godkjennes av ACA - American Cat Assosiation. Det kan være en katt en finner på et senter for hjemløse dyr, på en bondegård eller lignende. Det ligger hardt arbeid i å finne disse kattene, og det er ikke mange oppdrett som jobber med ren foundation. Dersom katten godkjennes får den betegnelsen F1. Denne katten vil stå med 0 % på Top 5 og Kloner. Den har heller ingen registrerte forfedre, så innavlsprosenten = 0. Avkom etter F1 blir F2, avkom etter F2 blir F3 osv. For å få bruke disse kattene i avl og registrere avkom i Norge må de først avlsgodkjennes til og med F4. Etter dette får avkom vanlig stamtavle. Målet med å ta inn foundation-katter er nettopp å minske risiko for innavl og videreføring av de samme genene igjen og igjen. 

Outcross:
En Maine Coon som kalles outcross er utparret med foundation slik at resultatet av andel kloner og top 5-katter er redusert i forhold til det som er mest vanlig i dag. Det skal nevnes at det også fins noen linjer som har lavere sifre på kloner/top 5 uten at de er utparret med foundation, da enkelte tidligere katterier fortsatte avl på katter som i dag ikke karakteriseres som de vanligste. 

For at en katt skal kunne kalles en outcross er det noen kriterier som må oppfylles. 
Kattene må: 
enten ha 50 % eller mindre av top 5-kattene 
eller 35% mindre av top3-kattene eller 
25% eller mindre av top2-kattene 
eller 20% eller mindre av klonene

Vi ønsker å jobbe med outcross i vårt arbeid. Det er derfor ikke sikkert at de flotteste utstillingskattene blir å finne hos oss, men det kan vi ikke si  med sikkerhet. Det spennende med dette arbeidet er nettopp å forsøke å få fram flotte katter som har den fordelen at de har nyere gener i sine stamtavler og forhåpentligvis minsket risiko for arvelige sykdommer. 
Dersom man skulle fortsette og avle utelukkende på de katter som fins i dag, er risikoen stor for at vi i framtiden vil se et økende antall katter med defekter og/eller arvelige sykdommer, nettopp fordi de samme genene til syvende og sist går igjen.  

Det er ikke sikkert at dette skjer i veldig nær framtid, men vi ønsker at denne flotte rasen skal bestå i lang tid framover. Om du er interessert i å lese ytterligere om dette eller andre katterelaterte emner, anbefales Pawacademy med masse interessant og nyttig lesestoff.
  • Nussi